zamknij
Ważne: nasze serwisy wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies do celów statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Pliki te mogą być także umieszczane przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności
 
 
Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

WYCIĄG Z UCHWAŁY RADY MIASTA GDYNI XLI/1196/18 Z DNIA 28 MARCA 2018 R. Z PÓŹN. ZMIANAMI

Od 17 października 2018 r.
 UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH
 Grupa pasażerów

Linie nocne, pospieszne
zwykłe

1. Senatorowie i posłowie na sejm – na podstawie legitymacji

BEZPŁATNY
2. Dzieci do 31.12 ukończenia 7 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek
dziecka lub na podstawie Karty Mieszkańca w ramach projektu Moje Miasto Gdynia z zapisanym uprawnieniem
BEZPŁATNY
3. Niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji – na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji emeryta/rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wraz z dokumentem tożsamości i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna BEZPŁATNY
4. Niezdolne do pracy osoby represjonowane oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie represjonowanej niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji – na podstawie legit. osoby represjonowanej ZUS Rw-52 i dok. tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna BEZPŁATNY
5. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz towarzyszący takiej osobie opiekun (osoba pełnoletnia) – na podst. legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji) wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej i dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek opiekuna BEZPŁATNY

6. Niewidomi w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym z wpisem o niepełnosprawności z powodu wady wzroku (oznaczonej symbolem „04-O”, „§26 pkt. 1 lit. h”, i O”) lub wypisu z treści orzeczenia z wpisem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu wady wzroku wraz z dok. tożsamości osoby niepełnosprawnej i dok. tożsamości potwierdzającym wiek przewodnika 

 BEZPŁATNY   

7. Honorowi Obywatele Miasta Gdyni - na podstawie legitymacji Honorowego Obywatela Gdyni (na wszystkich liniach w granicach Gdyni)

BEZPŁATNY
8. Osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego wiek BEZPŁATNY
9. Dzieci niepełnosprawne do 31.12 ukończenia 7 lat oraz towarzyszący takiemu dziecku opiekun (osoba pełnoletnia) na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna BEZPŁATNY
10. Dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. – na postawie legitymacji przedszkolnej MENiS–II/181/2 lub MEN-I/52/2 lub zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MENiS-I/137/2 lub MEN-I/53/2 BEZPŁATNY
11. Uczniowie niepełnosprawni – na podstawie legitymacji szkolnej wg wzoru MEN i MKiDN  BEZPŁATNY
12. Towarzyszący osobom wymienionym w pkt. 10 i 11 opiekun, będący osobą pełnoletnią, któremu prawo to przysługuje również bez towarzystwa osób wymienionych w p. 10 i 11 (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania – placówka szkolna lub przedszkolna - na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego MI-1/2002 wydanego przez placówkę szkolną lub przedszkolną BEZPŁATNY
13. Uczestnicy zajęć terapeutycznych – na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę prowadzącą działalność terapeutyczną na rzecz osób niepełnosprawnych, potwierdzonego przez Gdyńskie Centrum Zdrowia BEZPŁATNY

14. Towarzyszący osobom wymienionym w pkt.13 opiekun (osoba pełnoletnia), któremu prawo to przysługuje również bez obecności uczestnika zajęć terapeutycznych, wyłącznie po odwiezieniu osoby lub w drodze po osobę na trasie: miejsce zamieszkania – placówka prowadząca działalność terapeutyczną na rzecz osób niepełnosprawnych - na podstawie zaświadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej uczęszczającej na zajęcia do placówki terapeutycznej, wydanego przez placówkę prowadzącą działalność terapeutyczną na rzecz osób niepełnosprawnych, potwierdzonego przez Gdyńskie Centrum Zdrowia

BEZPŁATNY

15. Uczniowie* – na obszarze Gdyni – do 31.12. roku ukończenia 20 lat z adresem zamieszkania w Gdyni na podst. legitymacji szkolnej (wg wzoru MEN i MKiDN) lub na podstawie Karty Mieszkańca w ramach projektu Moje Miasto Gdynia z zapisanym uprawnieniem (dopuszcza się przejazd w Gm. Kosakowo linią 105 na trasie: Pogórze Górne – Kosakowo Cmentarz Komunalny oraz liniami 194 i 305 na całej ich długości)

BEZPŁATNY
16. Uczniowie* – na obszarze Sopotu – do 31.12. roku ukończenia 20 lat z adresem zamieszkania w Sopocie na podst. legit. szkolnej (wg wzoru MEN i MKiDN)  BEZPŁATNY
17. Uczniowie* – na obszarze Rumi – do 31.12. roku ukończenia 20 lat z adresem zamieszkania w Rumi na podst. legit. szkolnej (wg wzoru MEN i MKiDN). Uprawnienie nie obowiązuje w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku   BEZPŁATNY
18. Uczniowie* – na obszarze gm. Żukowo – do 31.12. roku ukończenia 20 lat z adresem zamieszkania w gm. Żukowo na podst. legit. szkolnej (wg wzoru MEN i MKiDN)  BEZPŁATNY
19. Uczniowie* – na obszarze gm. Kosakowo – do 31.12. roku ukończenia 20 lat z adresem zamieszkania w gm. Kosakowo na podst. legit. szkolnej (wg wzoru MEN i MKiDN). Dopuszcza się przejazd w Gdyni liniami: 165, 194 i 265 na trasie: Pogórze Górne – Obłuże, przystanek „Maciejewicza”  BEZPŁATNY
20. Uczniowie* – na obszarze gm. Szemud – do 31.12. roku ukończenia 20 lat z adresem zamieszkania w gm. Szemud na podst. legit. szkolnej (wg wzoru MEN i MKiDN). Dopuszcza się przejazd w gm. Żukowo liniami 191 i 193 oraz w gm. Wejherowo linią 191  BEZPŁATNY

21. Osoby legitymujące się biletem pracowniczym, zapisanym na karcie elektronicznej przez ZKM w Gdyni

BEZPŁATNY
22. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi tj. mężczyźni, którzy oddali 18 litrów krwi pełnej (lub odpowiadającej tej objętości innych jej składników) lub kobiety, które oddały 15 litrów krwi pełnej (lub odpowiadającej tej objętości innych jej składników) – na podstawie odpowiedniej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości BEZPŁATNY

23. Żołnierze rezerwy w dniu rozpoczęcia ćwiczeń, w trybie natychmiastowym – na podst. karty powołania wraz z książeczką wojskową

BEZPŁATNY
24. Przewodnicy podróżujący z psami ratowniczymi, oznaczonymi emblematem Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Państw. Straży Pożarnej BEZPŁATNY
25. Każdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu – każdy pasażer, będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego – na podstawie okazanego podczas kontroli biletów ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem BEZPŁATNY

26. Kombatanci – na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich

ULGOWY
27. Uczniowie* do dnia 31.12. roku ukończenia 24 lat – na podstawie legitymacji szkolnej ULGOWY
28. Słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów nauczycielskich języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na podstawie legitymacji słuchacza kolegium ULGOWY
29. Studenci – na podstawie legitymacji studenckiej ULGOWY
30. Doktoranci – na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich ULGOWY
31. Młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w wieku 16-30 lat – na podst. legitymacji osoby niepełnosprawnej ULGOWY
32. Emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach, korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku – na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości ULGOWY
33. Uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia – na podstawie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 Student lub karty ISIC ULGOWY

34. Dzieci i młodzież w wieku do lat 16 uczęszczające do szkół poza granicami RP – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, zawierającego datę urodzenia

ULGOWY

35. Osoby posiadające kartę „Gdynia Rodzinna Plus” – na podstawie karty „Gdynia Rodzinna Plus” wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem (na liniach zwykłych w granicach Gdyni oraz dopuszcza się przejazd na liniach 105 i 305 na trasie: Pogórze Górne – Kosakowo - Cmentarz Komunalny)

BEZPŁATNY
tylko linie zwykłe

PODSTAWĘ DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH STANOWIĄ DOKUMENTY OKREŚLONE PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI I WYDANE PRZEZ POLSKIE WŁADZE PAŃSTWOWE, SAMORZĄDOWE ORAZ ORGANIZACJE I INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Z WYJĄTKIEM DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH W PUNKTACH 33 I 34
 

 * UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH 

  Taryfa ZKM w Gdyni od 1 czerwca 2018 r. (PDF 0.1MB)

  Ceny biletów metropolitalnych MZKZG od 1 czerwca 2018 r. (PDF 0.1MB)

Zaplanuj podróż
metropolitalna wyszukiwarka połączeń
Początek podróży
Koniec podróży
Data
Godz.
jak dojade
SZUKAJ
Rozkład jazdy
wszystkie linie są obsługiwane pojazdami niskopodłogowymi poza zabytkową 326

Trolejbusy
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
321
326
710
723
Autobusy
F
G
J
K
M
R
S
W
X
Z
84
85
86
87
102
103
104
105
109
114
119
121
125
128
133
134
140
141
144
145
146
147
150
152
153
159
160
163
165
170
171
172
173
177
180
181
182
185
187
190
191
192
193
194
196
197
198
203
204
209
244
252
265
282
287
288
309
365
383
700
740
759
760
770
N1
N10
N20
N30
N40
N65
N94
Zmiany w rozkładach

od 14 stycznia: 119, 147, 740
od 21 stycznia: 84, 85, 87, 145, 181
 
Mapa


Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia
Infolinia 24h: 801 174 194, dla połączeń realizowanych z telefonów komórkowych: 48 695 174 194
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. 30 1440 1026 0000 0000 0033 4715   NIP 586-10-51-214   REGON: 190606287