zamknij
Ważne: nasze serwisy wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies do celów statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Pliki te mogą być także umieszczane przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności
 
 
Komunikaty
remonty, objazdyFerie zimowe w szkołach.
Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji

do 27 stycznia 2017 r. od 16 stycznia 2017 r.

W dniach 16 – 27 stycznia 2017 r., w związku z feriami zimowymi w szkołach, na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni obowiązywać będą - w dni powszednie - rozkłady jazdy ważne w dni wolne od nauki szkolnej (poza okresem letnich wakacji szkolnych).

Nie będą wykonywane kursy oznaczone w rozkładach jazdy literą "s", w zamian wykonywane będą kursy oznaczone w rozkładach jazdy literą "w". Nie będą funkcjonować linie 244 i 265.


29: Korekta rozkładu jazdy
od 16 stycznia 2017 r.

Z dniem 16 stycznia 2017 r. wprowadzony zostaje nowy rozkład jazdy linii 29 ważny w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

Kurs o godz. 7:25 z Dworca Gł. PKP na Fikakowo zostaje przyspieszony na godz. 7:24, jednocześnie w tym kursie wprowadzony zostaje zajazd na Skwer Kościuszki (na przystanki Park Rady Europy 01 i Sea Towers 02).

Kurs o godz. 7:50 z Dworca Gł. PKP na Fikakowo zostaje przyspieszony na godz. 7:46; zajazd na Skwer Kościuszki w tym kursie zostaje utrzymany.

W kursach o godz. 15:40 i 16:10 z Fikakowa do Dworca Gł. PKP zostaje wprowadzony zajazd na Skwer Kościuszki (na przystanki Park Rady Europy 01 i Sea Towers 02).

Jednocześnie, z dniem 16 stycznia 2017 r. przystanek Park Rady Europy 01 (linii 21 i 29) zmienia charakter ze stałego na warunkowy.


194, 282: Korekta rozkładów jazdy
od 15 stycznia 2017 r.

Z dniem 15 stycznia 2017 r., wprowadzone zostają nowe rozkłady jazdy autobusów linii 194 i 282 ważne w niedziele i święta.

Na linii 194 pierwszy kurs z Pogórza Górnego do placu Kaszubskiego zostaje opóźniony z godz. 5:16 na 5:21.

Na linii 282 uruchomiony zostaje dodatkowy kurs z Pogórza Górnego do Węzła F. Cegielskiej o godz. 4:41. Dodatkowo dotychczasowy kurs z Pogórza Górnego o godz. 4:56 zostaje opóźniony na godz. 5:01. 

Po zmianach, powyższe kursy autobusów linii 282 umożliwią przesiadkę na pociągi SKM.


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Skoda Octavia
do 20 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Gdynia, 2017.01.12

Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
tel: 0 58 623 33 12
faks: 0 58 623 30 22

2. Przedmiot sprzedaży:

Marka: SKODA
Model: OCTAVIA LIFTBACK TOUR ICE
Nr rej. GA 0331 F
Nr identyfikacyjny VIN – TMBDX41UX88830035
Rok produkcji – 2007
Data pierwszej rejestracji – 25.06.2007 r.
Przebieg –240362 km
Kolor nadwozia – biały z pomarańczowym pasem wokół nadwozia, szer. ok. 15 cm
Rodzaj nadwozia – Liftback
Pojemność silnika – 1600 ccm / 75, 0 KW
Rodzaj silnika – zapłon iskrowy (wtrysk)
Cena wywoławcza pojazdu – 8 500.00 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100) brutto
Ilość sztuk – 1

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać pojazd stanowiący przedmiot sprzedaży:

Pojazd stanowiący przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach pracy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10.

Informacje w zakresie sprzedaży samochodu oraz udostępnienia przedmiotu przetargu do oględzin można uzyskać pod numerem telefonu: 58 660 54 24.

4. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej pojazdu. Wadium należy wnieść wyłącznie w formie przelewu na konto nr 53 1440 1026 0000 0000 0355 8096, do dnia 20.01.2017 roku do godz. 10.00.
b) Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
c) Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert dokona sprawdzenia, czy oferenci wnieśli wadium w żądanej wysokości.
d) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie na konto oferenta, po dokonaniu wyboru oferty.
e) Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zaliczone zostanie na poczet ceny.
f) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
• Żaden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej ceny wywoławczej;
• Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

5. Miejsce, termin i tryb składania ofert:

Ofertę należy składać w siedzibie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, Sekretariat, pokój numer 8.
Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2017 r., o godz.10.00.
Ofertę należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem:
„Oferta na kupno samochodu, nie otwierać przed 20.01.2017 r., godz.11.00.”

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2017 r., o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, pokój numer 4.

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pisemna powinna zawierać:
• Nazwę / imię i nazwisko, adres / siedzibę oferenta, NIP, REGON, numer telefonu, numer faksu
• Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta poprzez wskazanie marki, typu
i modelu samochodu
• Oferowaną cenę (netto i brutto)
• Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń
• Potwierdzenie wpłaty wadium

8. Okres związania z ofertą:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu terminu składania ofert określonego w niniejszym ogłoszeniu.

9. Informacje dodatkowe:

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
2. Wygrywający przetarg będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w drodze przetargu.
3. Ustala się termin zawarcia umowy kupna – sprzedaży na 3 dni robocze od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
4. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
5. Wydanie samochodu nastąpi po dokonaniu wpłaty w formie przelewu na konto nr
30 1440 1026 0000 0000 0033 4715

 

 

 


eBilet - ważność kart elektronicznych ZKM w Gdyni

eBilet

W związku z licznymi zapytaniami pasażerów informujemy, że każda imienna karta elektroniczna eBilet (wydana lub spersonalizowana przez ZKM w Gdyni) posiada zapisany w pamięci okres swojej ważności. W przypadku karty typu „normalnego” wynosi on 10 lat, „ulgowego” - 5 lat., liczony od daty jej personalizacji.

Karty elektroniczne wydane w 2012 roku, które stracą ważność w 2017 roku, będą nadal mogły być użytkowane pod warunkiem „przedłużenia” ich ważności na kolejny okres.

Zmiana zakresu ważności karty możliwa jest w Punktach Sprzedaży ZKM w Gdyni. Zmiany zakresu ważności karty elektronicznej dokonuje kasjer po jej przyłożeniu do terminala sprzedażowego.

Uwaga: pasażer, którego karta elektroniczna straciła ważność (lub skończy w trakcie kolejnych 30 dni), może skorzystać z zakupu biletu wyłącznie po jej „przedłużeniu” w stacjonarnym Punkcie Sprzedaży biletów.
Zakup biletu jest możliwy w Punkcie Sprzedaży od razu po przedłużeniu ważności karty lub przez Internet - w dniu następnym.


Zaplanuj podróż
metropolitalna wyszukiwarka połączeń
Początek podróży
Koniec podróży
Data
Godz.
jak dojade
SZUKAJ
Rozkład jazdy
wszystkie linie są obsługiwane pojazdami niskopodłogowymi poza zabytkową 326

Trolejbusy
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
321
326
710
723
Autobusy
G
J
K
M
R
S
W
X
Z
4A
4F
85
86
87
102
103
104
105
109
114
119
121
125
128
133
134
137
140
141
144
145
146
147
150
152
153
159
160
163
165
170
171
172
173
177
180
181
182
185
187
190
191
192
193
194
196
197
198
203
204
209
244
252
265
282
287
288
309
365
383
700
740
759
760
770
N1
N10
N20
N30
N40
N65
N94
Zmiany w rozkładach

od 15 stycznia: 194, 282
od 16 stycznia: 29
 
Mapa


Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia
Infolinia 24h: 801 174 194, dla połączeń realizowanych z telefonów komórkowych: 48 695 174 194
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. 30 1440 1026 0000 0000 0033 4715   NIP 586-10-51-214   REGON: 190606287