Kierunki
Linia 31
Kierunek: Dąbrowa Miętowa
min. lp. Przystanek Ulica
00'0)Ergo Arena 03Plac Dwóch Miast
01'1)Ergo Arena 01Władysława Łokietka
02'2)Łokietka 01 (NŻ)Władysława Łokietka
03'3)Mierosławskiego 01Władysława Łokietka
05'4)Władysława IV 023 Maja
07'5)3 Maja 03al. Niepodległości
08'6)Sopot PKP - Niepodległości 01al. Niepodległości
10'7)Bohaterów Monte Cassino 01al. Niepodległości
12'8)Goyki 01al. Niepodległości
13'9)Malczewskiego 01al. Niepodległości
14'10)Wejherowska 01al. Niepodległości
16'11)Kamienny Potok SKM 01al. Niepodległości
17'12)Bernadowska 01 (NŻ)al. Zwycięstwa
Granica taryfowa
19'13)Kolibki 01al. Zwycięstwa
21'14)Orłowo SKM - "Klif" 01al. Zwycięstwa
22'15)Orłowo SKM - Orłowska 01al. Zwycięstwa
23'16)Nawigatorów 01al. Zwycięstwa
26'17)Zwycięstwa - Wielkopolska 04Wielkopolska
28'18)Plac Górnośląski 02Wielkopolska
30'19)Łowicka 02Wielkopolska
31'20)Olgierda 02Wielkopolska
33'21)Lidzka 02Wielkopolska
34'22)Racławicka 02Wielkopolska
36'23)Karwiny PKM 02Wielkopolska
37'24)Nałkowskiej 02Wielkopolska
38'25)Źródło Marii 02Chwaszczyńska
40'26)Myśliwska 02Chwaszczyńska
43'27)Karwiny Nowowiczlińska 02Nowowiczlińska
44'28)Anyżowa 02Nowowiczlińska
47'29)Dąbrowa Centrum 02Nowowiczlińska
48'30)Piołunowa 02Miętowa
49'31)Tymiankowa 02Miętowa
50'32)Dąbrowa Miętowa 02Miętowa
Kierunek: Ergo Arena
min. lp. Przystanek Ulica
00'0)Dąbrowa Miętowa 01Miętowa
01'1)Tymiankowa 01Miętowa
02'2)Piołunowa 01Miętowa
05'3)Dąbrowa Centrum 01Nowowiczlińska
06'4)Anyżowa 01Nowowiczlińska
07'5)Karwiny Nowowiczlińska 01Nowowiczlińska
09'6)Górnicza 01Chwaszczyńska
10'7)Myśliwska 01Chwaszczyńska
11'8)Źródło Marii 01Wielkopolska
12'9)Nałkowskiej 01Wielkopolska
14'10)Karwiny PKM 01Wielkopolska
16'11)Racławicka 01Wielkopolska
17'12)Lidzka 01Wielkopolska
18'13)Olgierda 01Wielkopolska
19'14)Łowicka 01Wielkopolska
21'15)Plac Górnośląski 01Wielkopolska
23'16)Zwycięstwa - Wielkopolska 02al. Zwycięstwa
24'17)Nawigatorów 02al. Zwycięstwa
25'18)Orłowo SKM - Orłowska 02al. Zwycięstwa
27'19)Orłowo SKM - "Klif" 02al. Zwycięstwa
28'20)Kolibki 02al. Zwycięstwa
30'21)Bernadowska 02 (NŻ)al. Zwycięstwa
Granica taryfowa
31'22)Kamienny Potok SKM 02al. Niepodległości
33'23)Wejherowska 02al. Niepodległości
35'24)Malczewskiego 02al. Niepodległości
37'25)Bohaterów Monte Cassino 02al. Niepodległości
38'26)Sopot PKP - Niepodległości 02al. Niepodległości
41'27)Władysława IV 013 Maja
42'28)Jana z Kolna 02 (NŻ)Władysława IV
43'29)Łokietka 02 (NŻ)Władysława Łokietka
45'30)Ergo Arena 02Władysława Łokietka
46'31)Ergo Arena 04Plac Dwóch Miast
Kierunek: Kacze Buki
min. lp. Przystanek Ulica
00'0)Ergo Arena 03Plac Dwóch Miast
01'1)Ergo Arena 01Władysława Łokietka
02'2)Łokietka 01 (NŻ)Władysława Łokietka
03'3)Mierosławskiego 01Władysława Łokietka
05'4)Władysława IV 023 Maja
07'5)3 Maja 03al. Niepodległości
08'6)Sopot PKP - Niepodległości 01al. Niepodległości
10'7)Bohaterów Monte Cassino 01al. Niepodległości
12'8)Goyki 01al. Niepodległości
13'9)Malczewskiego 01al. Niepodległości
14'10)Wejherowska 01al. Niepodległości
16'11)Kamienny Potok SKM 01al. Niepodległości
17'12)Bernadowska 01 (NŻ)al. Zwycięstwa
Granica taryfowa
19'13)Kolibki 01al. Zwycięstwa
21'14)Orłowo SKM - "Klif" 01al. Zwycięstwa
22'15)Orłowo SKM - Orłowska 01al. Zwycięstwa
23'16)Nawigatorów 01al. Zwycięstwa
26'17)Zwycięstwa - Wielkopolska 04Wielkopolska
28'18)Plac Górnośląski 02Wielkopolska
30'19)Łowicka 02Wielkopolska
31'20)Olgierda 02Wielkopolska
33'21)Lidzka 02Wielkopolska
34'22)Racławicka 02Wielkopolska
36'23)Karwiny PKM 02Wielkopolska
37'24)Nałkowskiej 02Wielkopolska
38'25)Źródło Marii 02Chwaszczyńska
40'26)Myśliwska 02Chwaszczyńska
43'27)Karwiny Nowowiczlińska 02Nowowiczlińska
44'28)Anyżowa 02Nowowiczlińska
47'29)Dąbrowa Centrum 04Rdestowa
48'30)Kameliowa 02Rdestowa
49'31)Paprykowa 02Rdestowa
50'32)Szafranowa 02Rdestowa
50'33)Rdestowa - Leśny Zakątek 02Rdestowa
51'34)Leśna Polana 02 (NŻ)Rdestowa
51'35)Rdestowa - Kolonia 02 (NŻ)Rdestowa
52'36)Krzemowa 02 (NŻ)Krzemowa
53'37)Kacze Buki 01Starochwaszczyńska
Kierunek: Dąbrowa Miętowa
min. lp. Przystanek Ulica
00'0)Orłowo SKM - "Klif" 06al. Zwycięstwa
01'1)Orłowo SKM - "Klif" 01al. Zwycięstwa
02'2)Orłowo SKM - Orłowska 01al. Zwycięstwa
03'3)Nawigatorów 01al. Zwycięstwa
06'4)Zwycięstwa - Wielkopolska 04Wielkopolska
08'5)Plac Górnośląski 02Wielkopolska
10'6)Łowicka 02Wielkopolska
11'7)Olgierda 02Wielkopolska
13'8)Lidzka 02Wielkopolska
14'9)Racławicka 02Wielkopolska
16'10)Karwiny PKM 02Wielkopolska
17'11)Nałkowskiej 02Wielkopolska
18'12)Źródło Marii 02Chwaszczyńska
20'13)Myśliwska 02Chwaszczyńska
23'14)Karwiny Nowowiczlińska 02Nowowiczlińska
24'15)Anyżowa 02Nowowiczlińska
27'16)Dąbrowa Centrum 02Nowowiczlińska
28'17)Piołunowa 02Miętowa
29'18)Tymiankowa 02Miętowa
30'19)Dąbrowa Miętowa 02Miętowa
Kierunek: Ergo Arena
min. lp. Przystanek Ulica
00'0)Kacze Buki 02Starochwaszczyńska
01'1)Krzemowa 01 (NŻ)Krzemowa
02'2)Rdestowa - Kolonia 01 (NŻ)Rdestowa
03'3)Leśna Polana 01 (NŻ)Rdestowa
03'4)Rdestowa - Leśny Zakątek 01Rdestowa
04'5)Szafranowa 01Rdestowa
05'6)Paprykowa 01Rdestowa
06'7)Kameliowa 01Rdestowa
09'8)Dąbrowa Centrum 01Nowowiczlińska
10'9)Anyżowa 01Nowowiczlińska
11'10)Karwiny Nowowiczlińska 01Nowowiczlińska
13'11)Górnicza 01Chwaszczyńska
14'12)Myśliwska 01Chwaszczyńska
15'13)Źródło Marii 01Wielkopolska
16'14)Nałkowskiej 01Wielkopolska
18'15)Karwiny PKM 01Wielkopolska
20'16)Racławicka 01Wielkopolska
21'17)Lidzka 01Wielkopolska
22'18)Olgierda 01Wielkopolska
23'19)Łowicka 01Wielkopolska
25'20)Plac Górnośląski 01Wielkopolska
27'21)Zwycięstwa - Wielkopolska 02al. Zwycięstwa
28'22)Nawigatorów 02al. Zwycięstwa
29'23)Orłowo SKM - Orłowska 02al. Zwycięstwa
31'24)Orłowo SKM - "Klif" 02al. Zwycięstwa
32'25)Kolibki 02al. Zwycięstwa
34'26)Bernadowska 02 (NŻ)al. Zwycięstwa
Granica taryfowa
35'27)Kamienny Potok SKM 02al. Niepodległości
37'28)Wejherowska 02al. Niepodległości
39'29)Malczewskiego 02al. Niepodległości
41'30)Bohaterów Monte Cassino 02al. Niepodległości
42'31)Sopot PKP - Niepodległości 02al. Niepodległości
45'32)Władysława IV 013 Maja
46'33)Jana z Kolna 02 (NŻ)Władysława IV
47'34)Łokietka 02 (NŻ)Władysława Łokietka
49'35)Ergo Arena 02Władysława Łokietka
50'36)Ergo Arena 04Plac Dwóch Miast